तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि
तिम्रो जस्तो माया मेरो पनि

नबोलाउ मलाई निष्ठुरी भनि
तिम्रो जस्तो वाधा मेरो पनि

तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि

[ तिमीलाई अंगाली कता कता
भागी जाने धोको मेरो पनि ] २

तर पाऊमा दस्तुरको
तिम्रो जस्तो कल्ली मेरो पनि

दुई प्राण एक नभए पनि
तिमी सितै बाँच्छ मेरो पनि

नबोलाउ मलाई निस्ठुरी भनी
तिम्रो जस्तो वाधा मेरो पनि

तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि

[देवता त होइन म पनि
धेरै कमजोरी छ मेरो पनि] २

पीर बेदना तिम्रो जति
त्यति नै त छ येंहा मेरो पनि

रातमा रोएछौ तिमी पनि
तिमी जस्तै रोए, मै पनि

नबोलाउ मलाई निस्ठुरी भनी
तिम्रो जस्तो वाधा मेरो पनि

तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि
तिम्रो जस्तो माया मेरो पनि

नबोलाउ मलाई निस्ठुरी भनी
तिम्रो जस्तो वाधा मेरो पनि

तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि