प्रित बिना यौवन
हो, प्रित बिना यौवन, अफाप नै भयो

तिमी बिना, संसार,
तिमी बिना, संसार

उजाड उजाड, नै भयो,
उजाड उजाड, नै भयो

प्रित बिना यौवन

सम्झना आउंछ हर पल मलाई,
बन्धन त्यो मायाको

आँखामा आउंछ झल्झली तस्बिर,
मिलन त्यो रातको

धोका हुन्छ भन्ने शंकै थिएन मनमा,
शंहु म कसरी

प्रित बिना यौवन, अफाप नै भयो

मनको पाना भरी केवल,
तिम्रै नाम लेखेथे

यो दुई दिनको जीवन भरी,
तिम्रै माया रोजेथे

धोका हुन्छ भन्ने शंकै थिएन मनमा,
शंहु म कसरी

हो, प्रित बिना यौवन, अफाप नै भयो

तिमी बिना, संसार,
तिमी बिना, संसार

उजाड उजाड, नै भयो,
उजाड उजाड, नै भयो

प्रित बिना यौवन
हो प्रित बिना यौवन

स्वर शब्द अनि संगीत: अनिल शाही
Video @Youtube, Kripa Unplugged