[ थामेर किन छोड्यौ हातहरु
रोजेर किन तोड्यौ साथहरु ] २

छोडेर गयौ सारा यादहरु २
रोएर बिते मेरा रातहरु २

[ दुई किनारहरु छोएर बग्ने
तिम्रो बानी मैले चिन्न सकिन ] २

तिमी बगेउ कुन सागरमा मिल्न २
लहरहरु मैले भुल्न सकिन २

[ धेरै बहारहरु लुटेर भाग्ने
तिम्रो कहानी मैले बुझ्न सकिन ] २

तिमी उडेउ कुन बसन्त भेट्न २
ओइलियेर फेरी म फुल्न सकिन २

[ थामेर किन छोड्यौ हातहरु
रोजेर किन तोड्यौ साथहरु ] २

छोडेर गयौ सारा यादहरु २
रोएर बिते मेरा रातहरु २