सम्हालेर राख, संगालेर राख
फेरि फुल्ने, हो कि होइन
जोवनको फुल

यसलाई राख, साँची साँची राख
चाहें झरोस् बिरानीमा, निसानी भै फुल

सम्हालेर राख

तारा टिप्ने माया छैन ,जुन झार्ने प्रिती छैन २
छोटो जीवन, धेरै बात, गर्ने यहाँ फुर्सत छैन

यसलाई बुझ, मनमै गुणी राख
घरि घरि आउने होइन मायालुको फुल

सम्हालेर राख

हावा तेसै छिर्ने छैन, तुफान तेसै घिर्ने छैन २
सपनाको जस्तो प्रिती, गुदने यहाँ, रात छैन

यसलाई राख, नखसाई राख
घरि घरि हुने होइन, यस्तो मीठो भुल

सम्हालेर राख, संगालेर राख
फेरि फुल्ने, हो कि होइन
जोवन फुल

यसलाई राख, साँची साँची राख
चाहें झरोस् बिरानीमा, निसानी भै फुल

सम्हालेर राख