[बादल बनाई देऊ, आकार बदल्न सकू] २
क्षमता दिलाई देऊ, जिउदै म जल्न सकू

[जाँउ कसरी जाँउ , आफ्नै लाशको मलामी] २
चुपचाप शंहु कसरी, आफ्नै बदनामी

सस्तो बनाई देऊ, बजारमा चल्न सकु
क्षमता दिलाई देऊ, जिउदै म जल्न सकू

[फेरि चलाउ गोली, घाइते बनाई नराख] २
चितामै जल्न देऊ, चिन्तामा जलाई नराख

लाजहीन बनाई देऊ, सडकमा ढल्न सकू
[क्षमता दिलाई देऊ, जिउदै म जल्न सकू] २