प्रियसीका यादहरु कोरिएको मुटु
एकान्तमा आज यहा फुकाएर हेरे

पिरतीका घातहरु भरिएको मुटु
रसिएका दुई आँखालाई सुकाएर हेरे

प्रियेसीका यादहरू

[जीवन यहा जताततै अंगालेको कथा जस्तै
यहा मुटु चारैतिर भंगालेको व्यथा जस्तै] 2

आफ्नै पाइला आफ्नै बाटो संगालेको ज्यथा जस्तै

प्रियेसीका यादहरु

[सम्झनाका छायाहरु छातीभरी धुवा जस्तै
तिर्खाएको पानीलाई नमेटिने कुवा जस्तै] 2

वास खोज्दै उडी हिड़ने, सिमलको भुवा जस्तै

प्रियसीका यादहरु कोरिएको मुटु
एकान्तमा आज यहा फुकाएर हेरे

पिरतीका घातहरु भरिएको मुटु
रसिएका दुई आँखालाई सुकाएर हेरे

प्रियसीका यादहरु