[आज भोलि हरेक साँझ, मतिन थालेछ
जिन्दगी देखी जिन्दगी आतिन थालेछ] २

आज भोलि हरेक साँझ

रहरै रहरमा पिए, बिबस भएर पिए २
दुखमा पिए, सुखमा पिए २
प्युदिन प्युदिन भन्दै पिए

आज भोलि जिन्दगानी छोटिन थालेछ
जिन्दगी देखी जिन्दगी आतिन थालेछ

आज भोलि हरेक साँझ

मन्दिरमा बसेर पिए, मसानमा लडेर पिए २
नाचेर पिए, हासेर पिए २
एकान्तमा कहिले काही रुदै पिए

आज भोलि हरेक साँझ रक्सिन थालेछ
जिन्दगी देखी जिन्दगी आतिन थालेछ

आज भोलि हरेक साँझ