कहाँमै काट्यो नि बेतको लौरो २
लंगुरेको वनै काटेर हो
लंगुरेको वनै काटेर

सीता रानी, किन हो वनैमा २
फर्कने बेलैमा २

भाग्यमा भए म आफै जाने थिए २
दिएन कर्मले, हो
दिएन कर्मले

न्याउली चरी किन हो रोयो २
बिरह चल्यो मनैमा, हो
बिरह चल्यो मनैमा

सिरिमा सिरी बतासै चल्यो २
हलाई देऊ बास घारी, हो
हलाई देऊ बास घारी

ओछ्याई देऊ न नानी बागेनीको छाला २
तिरी पासा तिरी पासा खेल्न जाउँ, हो
तिरी पासा तिरी पासा खेल्न जाउँ

ओछ्याई देऊ न नानी बागेनीको छाला २
तिरी पासा तिरी पासा खेल्न जाउँ, हो
तिरी पासा तिरी पासा खेल्न जाउँ

ओछ्याई देऊ न नानी बागेनीको छाला २
तिरी पासा तिरी पासा खेल्न जाउँ, हो
तिरी पासा तिरी पासा खेल्न जाउँ

कहाँमै काट्यो नि बेतको लौरो २
लंगुरेको वनै काटेर हो
लंगुरेको वनै काटेर