[ सबैले दिने, उस्तै हुन्छ माया
तर म नौलो, प्रित दिन्छु ] २

तिमीलाई नै सम्झि सम्झिरहेको २
मुटुभरिको चोखो गीत दिन्छु २

भन्दिन म तिमीलाई टिपेर आकाशको जुन दिन्छु २

बरु गीत आकाशमा, सधै गुन्जिरहने २
यही गीतको मिठो  धुन दिन्छु

हो हो हो ३

भन्दिन म तिमीलाई जिन्दगी भरिनै साथ दिन्छु २

बरु मन आकाशमा सधै खेलिरहने २
यही गीतको न्यानो भाव दिन्छु

[ सबैले दिने, उस्तै हुन्छ माया
तर म नौलो, प्रित दिन्छु ] २

तिमीलाई नै सम्झि सम्झिरहेको २

मुटुभरिको चोखो प्रित दिन्छु २
सबैले दिने