कति कुरा नभनेर नै मिठा मिठा, मिठा हुन्छन् २
भनिएका कुरा बरु झुटा झुटा, झुटा हुन्छन्

कति कुरा नभनेर नै मिठा मिठा, मिठा हुन्छन्

लागे जति तिर्खा सबै मेट्नै पर्छ भन्ने, केहि छैन २
मन परेको मान्छेलाई पाउनै पर्छ भन्ने, केही छैन

कति नाता नगासेर नै मिठा मिठा, मिठा हुन्छन् २
गासिएका नाता  बरु झुटा झुटा, झुटा हुन्छन्

कति कुरा नभनेर नै मिठा मिठा, मिठा हुन्छन्

मान्छेको मन पानी होइन पोखाउदैमा, कहिले पोखिदैन २
भावना त अधिबेरी कागजमा लेखि, लेखिदैन

कति चिठ्ठी नलेखेर नै  मिठा मिठा, मिठा हुन्छन् २
देखिएमा चिठ्ठी बरु झुटा झुटा, झुटा हुन्छन्

कति कुरा नभनेर नै मिठा मिठा, मिठा हुन्छन्
भनिएका कुरा बरु झुटा झुटा, झुटा हुन्छन्

कति कुरा नभनेर नै मिठा मिठा, मिठा हुन्छन्

देव नारायण प्रधान