जय होस्, तिम्रो मङ्गल होस्
जय होस्, तिम्रो मङ्गल होस्

चित्त सधैभरी, कोमल होस्
चित्त सधैभरी, कोमल होस्

जाडो होस्, या गर्मी होस्
पानी परोस्, या आधी चलोस्

जाडो होस्, या गर्मी होस्
पानी परोस्, या आधी चलोस्

त्यो बेला पनि, मुखबाट
अमृत वाणी, वर्षन होस्

जय होस्, तिम्रो मङ्गल होस् २
चित्त सधैभरी, कोमल होस् २

सुखको इच्छा, यस्तो होस्
रत्ती कसैमा, दु:ख नहोस्

सुखको इच्छा, यस्तो होस्
रत्ती कसैमा, दु:ख नहोस्

तिम्रो सुखमा, घुलमिल भई
मेरो मुख पनि, उज्ज्वल होस्

जय होस्, तिम्रो मङ्गल होस्
जय होस्, तिम्रो मङ्गल होस्

चित्त सधैभरी, कोमल होस्
चित्त सधैभरी, कोमल होस्

स्वोर: आनी छोइङ्ग डोल्मा
सङ्गीत: न्हयु बज्राचार्य

Audio @SoundCloud