कहिले काहिँ मलाई पनि, हेरिदेउ है फर्केर २
सधैभरी…
सधैभरी नजाऊ तिमी, म देखि तर्किएर २

कहिले काहिँ मलाई पनि, हेरिदेउ है फर्किएर २
सधैभरी नजाऊ तिमी, म देखि तर्किएर २

[मलाई रोज्यौ तिमीले, आँखाले खोज्यौ तिमीले
मेरो छेउमा, आईदेउ न,भन्यौ मलाई तिमीले ] २

यो मन दिए तिमीलाई, यो तन दिए तिमीलाई २
तिमीलाई मन दिए,तन दिए, जोवन दिए तिमीलाई

अब फेरी…
अब फेरी नजाऊ तिमी, म देखि तर्किएर २

कहिले काहिँ मलाई पनि, हेरिदेउ है फर्किएर २
सधैभरी नजाऊ तिमी, म देखि तर्किएर २

[ मेरो छेउ आएर फेरी, टाढा नगईदेउ तिमी
मलाई एक्लो बनाएर, छाडी नगईदेउ तिमी ] २

यो साथ कहिले नछोड, यो वचन कहिले नतोड
यो साथ कहिले नछोड, त्यो वचन कहिले नतोड

नतोड, नतोड यो, नछोड त्यो आवर बनाऊ यसलाई

अब फेरी…
अब फेरी नजाऊ तिमी, म देखि तर्किएर
म देखि
अब फेरी नजाऊ तिमी, म देखि तर्किएर

कहिले काहिँ मलाई पनि, हेरिदेउ है फर्किएर २
सधैभरी नजाऊ तिमी, म देखि तर्किएर २

सधैभरी नजाऊ तिमी, सधैभरी नजाऊ तिमी
सधैभरी नजाऊ तिमी, म देखि तर्किएर