कहिले काहिँ मलाई पनि, हेरिदेउ है फर्केर
कहिले काहिँ मलाई पनि, हेरिदेउ है फर्केर

सधैभरी…
सधैभरी नजाऊ तिमी, म देखि तर्किएर
सधैभरी नजाऊ तिमी, म देखि तर्किएर

कहिले काहिँ मलाई पनि, हेरिदेउ है फर्किएर
कहिले काहिँ मलाई पनि, हेरिदेउ है फर्किएर

सधैभरी नजाऊ तिमी, म देखि तर्किएर
सधैभरी नजाऊ तिमी, म देखि तर्किएर

मलाई रोज्यौ तिमीले, सधैं नै खोज्यौ तिमीले
मेरो छेउमा, आईदेउ न,भन्यौ मलाई तिमीले

मलाई रोज्यौ तिमीले, सधैं नै खोज्यौ तिमीले
मेरो छेउमा, आईदेउ न,भन्यौ मलाई तिमीले

यो मन दिए तिमीलाई, यो तन दिए तिमीलाई
यो मन दिए तिमीलाई, यो तन दिए तिमीलाई

तिमीलाई मन दिए,तन दिए, जोवन दिए तिमीलाई

अब फेरी…
अब फेरी नजाऊ तिमी, म देखि तर्किएर
अब फेरी नजाऊ तिमी, म देखि तर्किएर

कहिले काहिँ मलाई पनि, हेरिदेउ है फर्किएर
कहिले काहिँ मलाई पनि, हेरिदेउ है फर्किएर

सधैभरी नजाऊ तिमी, म देखि तर्किएर
सधैभरी नजाऊ तिमी, म देखि तर्किएर

मेरो छेउ आएर फेरी, टाढा नगईदेउ तिमी
मलाई एक्लो बनाएर, छाडी नगईदेउ तिमी

मेरो छेउ आएर फेरी, टाढा नगईदेउ तिमी
मलाई एक्लो बनाएर, छाडी नगईदेउ तिमी

यो साथ कहिले नछोड, यो वचन कहिले नतोड
यो साथ कहिले नछोड, त्यो वचन कहिले नतोड

नतोड, नतोड यो, नछोड त्यो आवर बनाऊ यसलाई

अब फेरी…
अब फेरी नजाऊ तिमी, म देखि तर्किएर
म देखि
अब फेरी नजाऊ तिमी, म देखि तर्किएर

कहिले काहिँ मलाई पनि, हेरिदेउ है फर्किएर
कहिले काहिँ मलाई पनि, हेरिदेउ है फर्किएर

सधैभरी नजाऊ तिमी, म देखि तर्किएर
सधैभरी नजाऊ तिमी, म देखि तर्किएर

सधैभरी नजाऊ तिमी, सधैभरी नजाऊ तिमी
सधैभरी नजाऊ तिमी, म देखि तर्किएर