आँखाको निँद, खोशी लाने, हृदयको तरंग छेडी जाने
तिमीलाई के सजाय दिऊ, कि सधैलाई बाधिदिऊ

आँखाको निँद, खोशी लाने

बहकिदै थिए, मदहोश भएर २
थामिएछु, तिम्रो आभाश पाएर २

मोहनी मन त तिम्रै नाम भनि लेखिदिऊ

आँखाको निँद खोशी लाने, हृदयको तरंग छेडीजाने
तिमीलाई के सजाय दिऊ, कि सधैलाई बाधिदिऊ

आँखाको निँद खोशी लाने

निरस निरस थिए, यी मेरा आँखाहरु २
रसिएछन्, तिम्रो मुस्कान पाएर २

भन्छौ नै भने परेली भित्र लुकाईदिऊ

आँखाको निँद खोशी लाने, हृदयको तरंग छेडीजाने
तिमीलाई के सजाय दिऊ, कि सधैलाई बाधिदिऊ

आँखाको निँद खोशी लाने