हे माया लाउँदैमा, छेक्यो डाँडैले

मेरो माया, मेरो माया, मेरो माया
कहाँ होला, कहाँ होला, कहाँ होला, कहाँ होला
दिनमा आउने सूर्यलाई, थाहा होला

माछी काँडैले, नजर लाउँदैमा, छेक्यो डाँडैले
माछी काँडैले, नजर लाउँदैमा, छेक्यो डाँडैले

मेरो माया, मेरो माया, मेरो माया
कहाँ पुग्यो भनि, कहाँ पुग्यो भनि
रुख चडी, हेर्दै छु म पनि

माछी काँडैले, नजर लाउँदैमा, छेक्यो डाँडैले
माछी काँडैले, नजर लाउँदैमा, छेक्यो डाँडैले

मेरो माया, मेरो माया, मेरो माया
नौ डाँडा पारी छ, नौ डाँडा काटेर
रुँदो होला, देऊराली भाकेर

माछी काँडैले, नजर लाउँदैमा, छेक्यो डाँडैले
माछी काँडैले, नजर लाउँदैमा, छेक्यो डाँडैले

दिवस गुरुङ