मै रुन्छु, मै पागल हुन्छु
रुने मन, बुझाउने जाल बुन्छु

मै रुन्छु, मै पागल हुन्छु
रुने मन, बुझाउने जाल बुन्छु, जाल बुन्छु

[ आकाशैभरि, नौ लाखे तारा
एक तारा जुन सित ] २

हजारौ तिर, हजारौ माया २
बितेन गुमसीत

यो मायालाई, जाउँ भन्दा भन्दै
दुनियाले, चाल पायो नभन्दै, नभन्दै

[ हिमालैदेखि, बगीमा आउने
त्यो ठुलो भेरी त्यो, भेरी ] २

हासेर बोल्ने, त्यो तिम्रो बानी २
बिर्सनु कसरी,

डोल्पा जिल्ला, तेही पर्यो घाँम
जहाँ गएनी, रोईहन्छ पापी मन
रोईहन्छ पापी मन, रोईहन्छ पापी मन

दिवस गुरुङ