मै रुन्छु, मै पागल हुन्छु
रुने मन, बुझाउने जाल बुन्छु

मै रुन्छु, मै पागल हुन्छु
रुने मन, बुझाउने जाल बुन्छु, जाल बुन्छु

आकाशैभरि, नौ लाखे तारा
एक तारा जुन सित

आकाशैभरि, नौ लाखे तारा
एक तारा जुन सित

हजारौ तिर, हजारौ माया
हजारौ तिर, हजारौ माया
बितेन गुमसीत

यो मायालाई, जाउँ भन्दा भन्दै
दुनियाले, चाल पायो नभन्दै, नभन्दै

हिमालैदेखि, बगीमा आउने
त्यो ठुलो भेरी त्यो, भेरी

हिमालैदेखि, बगीमा आउने
त्यो ठुलो भेरी त्यो, भेरी

हासेर बोल्ने, त्यो तिम्रो बानी
हासेर बोल्ने, त्यो तिम्रो बानी
बिर्सनु कसरी,

डोल्पा जिल्ला, तेही पर्यो घाँम
जहाँ गएनी, रोईहन्छ पापी मन
रोईहन्छ पापी मन, रोईहन्छ पापी मन

दिवस गुरुङ