बिस्तारै बिस्तारै डुब्दै छु, तिम्रो मायाको सागरमा म
दु:ख आँशु सबै बिर्सेर, रम्न चाहन्छु, तिम्रै न्यानो अँगालोमा, म

खुला पंख फिजाई आकाशमा, उडेको चरी झैँ, मुक्त चाहन्छु म
तिम्रो मायामा म, डुब्न चाहन्छु, तिम्रै मायामा, रम्न चाहन्छु म

बिस्तारै बिस्तारै डुब्दै छु, तिम्रो मायाको सागरमा म
दुख आँशु सबै बिर्सेर,

बिस्तारै बिस्तारै डुब्दै छु, तिम्रो मायाको सागरमा म
दुख आँशु सबै बिर्सेर, रम्न चाहन्छु, तिम्रै न्यानो अँगालोमा, म

खुला पंख फिजाई आकाशमा, उडेको चरी झैँ, मुक्त चाहन्छु म
तिम्रो मायामा म, डुब्न चाहन्छु, तिम्रै मायामा, रम्न चाहन्छु म

सहारा बनिदेऊ, तिमी मेरो खुशी बनिदेऊ २
अन्धकारको उज्याली, जुनेली रातको जुन, तिमी मेरो बनिदेऊ २

सुस्तरी सुस्तरी गाउदैछ यो मनले गीत तिम्रै नामको
बिस्तारै बिस्तारै, सुस्तरी सुस्तरी
बिस्तारै बिस्तारै, सुस्तरी सुस्तरी

रोहित जोन छेत्री