जिन्दगी के छ र आखिर, जसो भन्दा पनि ठिकै छ
जिन्दगी के छ र आखिर, जसो भन्दा पनि ठिकै छ

जिन्दगी के हो र आखिर, आँशु नपुगे पनि ठिकै छ

जिन्दगी के छ र आखिर

जिन्दगी बजार भरी बिकिन्छ, अनि बर्बाद भएर आतिन्छ,
अनि बर्बाद भएर आतिन्छ

जिन्दगी बजार भरी बिकिन्छ, अनि बर्बाद भएर आतिन्छ,
अनि बर्बाद भएर आतिन्छ

जिन्दगी के हो र आखिर, बुज्न नखोजे पनि बुजिन्छ

जिन्दगी के छ र आखिर

जिन्दगी ज्वाला भित्र सल्किन्छ, अनि सिमसार भएर चिसिन्छ,
अनि सिमसार भएर चिसिन्छ

जिन्दगी ज्वाला भित्र सल्किन्छ, अनि सिमसार भएर चिसिन्छ,
अनि सिमसार भएर चिसिन्छ

जिन्दगी के हो र आखिर, अहिले भरै नै यो सकिन्छ

जिन्दगी के छ र आखिर, जसो भन्दा पनि ठिकै छ
जिन्दगी के हो र आखिर, आँशु नपुगे पनि ठिकै छ

जिन्दगी के छ र आखिर

अरुण थापा