आजै र राती, के देखे सपना
मै मरी गएको, मै मरी गएको

बतास विना हाँगाको फूल,
भई झरी गएको, भई झरी गएको

मर्स्याङ्ग्दी नदि, नरमाइलो सुसाई रहेको
मर्स्याङ्ग्दी नदि, नरमाइलो सुसाई रहेको

कहाँ हो कहाँ, बादल भित्र
म रोई रहेको, म रोई रहेको

वारी र पारी घाम र छाया
माझैमा पियार

वारी र पारी घाम र छाया
माझैमा पियार

संसारमा जन्म दिएर इश्वोर,
बैंसमा नमार, बैंसमा नमार

आजै र राती, के देखे सपना
मै मरी गएको, मै मरी गएको

नारायण गोपाल