फूलै फूल मात्र पनि, होइन रहेछ जीवन
काँडा बीच फूल्ने, फूल रहेछ जीवन

फूलै फूल मात्र पनि, होइन रहेछ जीवन
काँडा बीच फूल्ने, फूल रहेछ जीवन

फूलै फूल मात्र पनि

मरिदिने मानिसले, बिष प्युने गर्छन
मरिदिने मानिसले, बिष प्युने गर्छन

कोही बाँचीदिन, बिष प्युने गर्छन

बिषै बिष मात्र पनि, होइन रहेछ जीवन
काँडा बीच फूल्ने, फूल रहेछ जीवन

फूलै फूल मात्र पनि

अरुलाई कुल्चेर, अघि बढ्छ मानिस
अरुलाई कुल्चेर, अघि बढ्छ मानिस
देउता बन्ने रहरमा ढुंगा बन्छ मानिस

रहर गर्नु मात्र पनि, होइन रहेछ जीवन
काँडा बीच फूल्ने, फूल रहेछ जीवन

फूलै फूल मात्र पनि, होइन रहेछ जीवन
काँडा बीच फूल्ने, फूल रहेछ जीवन

फूलै फूल मात्र पनि

शब्द: भिम बिराग
संगीत: भिम बिराग
स्वोर: मधु क्षेत्रि