फूललाई सोधे, कँहा गयो, कता गयो, भमरा
फूललाई सोधे, कँहा गयो, कता गयो, भमरा

लजाएर, फूलले भन्यो, कँहा गयो, कता लाग्यो
मेरो मन चोरी लग्यो, तेसैले बैगुनीले

वनलाई सोधे, कँहा भाग्यो, बादल
वनलाई सोधे, कँहा भाग्यो, बादल

सुसाएर, वनले भन्यो, कँहा गयो, कता लाग्यो
मेरो तन रुझाएर, पानीले बैमानीले

मेरो मन चोरी लग्यो, तेसैले बैगुनीले

गोरेटोलाई मैले सोधे, कँहा गयो, बटुवा
गोरेटोलाई मैले सोधे, कँहा गयो, बटुवा

समाएर उसले भन्यो, कँहा गयो, कता लाग्यो
मेरो मन चोरी लग्यो, तेसैले बैगुनीले

खोला भन्छ निर्मोहीको, त्यो मोहले नै गर्दा
बैंस गयो, उमेर गयो, खोजी हिड्नु पर्दा

भेट्छु होला, निष्ठुरीलाई त्यो घुम्ती तिर ,भनि
खोजी हिड्छ, अभागी त्यो वतासले पनि
कठै बरा, कसलाई होला, बुझ्नै सकिन मैले

हृदय त्यहा पर्खेको, अझ छैन फर्केको

फूललाई सोधे, कँहा गयो, कता गयो, भमरा
फूललाई सोधे, कँहा गयो, कता गयो, भमरा

लजाएर, फूलले भन्यो, कँहा गयो, कता लाग्यो
मेरो मन चोरी लग्यो, तेसैले बैगुनीले
मेरो मन चोरी लग्यो, तेसैले बैगुनीले

अरुणा लामा