यात्रा रहेछ जिन्दगी, एक्लै म हिंडीदिन्छु
यात्रा रहेछ जिन्दगी, एक्लै म हिंडीदिन्छु

घुम्तीमा लोलाउने, घुम्तीमा लोलाउने
फूलसंगै हाँसीदिन्छु, फूलसंगै हाँसीदिन्छु

यात्रा रहेछ जिन्दगी, एक्लै म हिंडीदिन्छु

ताराहरुको आकाश, आँखामा बचिदिंन्छ
हो, ताराहरुको आकाश, आँखामा बचिदिंन्छ

हृदयभरिको संगीत, हिमालमा फैलि दिन्छ
हो, हृदयभरिको संगीत, हिमालमा फैलि दिन्छ
हिमालमा फैलि दिन्छ

क्षितिजको लालिमा त, भावनाले पिईदिन्छु

घुम्तीमा लोलाउने, घुम्तीमा लोलाउने
फूलसंगै हाँसीदिन्छु, फूलसंगै हाँसीदिन्छु

यात्रा रहेछ जिन्दगी, एक्लै म हिंडीदिन्छु

सपनाको फूलबारीमा, परेली अल्झिदिन्छ
हो, सपनाको फूलबारीमा, परेली अल्झिदिन्छ

आशा दियो बलेझै, सागरमा बलिदिन्छ
हो, आशा दियो बलेझै, सागरमा बलिदिन्छ
सागरमा बलिदिन्छ

हुरी बहने लेकमा, पाईला म चालीदिन्छु

घुम्तीमा लोलाउने, घुम्तीमा लोलाउने
फूलसंगै हाँसीदिन्छु, फूलसंगै हाँसीदिन्छु

यात्रा रहेछ जिन्दगी, एक्लै म हिंडीदिन्छु
हो, एक्लै म हिंडीदिन्छु

स्वोर: रामकृष्ण ढकाल
संगीत: शम्भुजीत बास्कोटा

Video @Youtube