पुर्णिमाको रात पनि, औँशीको झै लाग्न थाल्यो

मेरो जीवन तिम्रो सिउँदो, कुन पापीले रंगाईहाल्यो
कुन पापीले रंगाईहाल्यो, कुन पापीले रंगाईहाल्यो, कुन पापीले रंगाईहाल्यो

मेरो बस्ती उजाड पार्ने, कस्तो भेल आएको त्यो
मेरो बस्ती उजाड पार्ने, कस्तो भेल आएको त्यो

तिम्रो दोस होइन सुन, मेरै भूल भएको थियो, मेरै भूल भएको थियो

एक्लै भए जस्तो लाग्छ, ठुलो सहरमा आज
एक्लै भए जस्तो लाग्छ, ठुलो सहरमा आज

तिम्रो प्रेमी ज्युदै मर्यो, यो संसारमा आज, यो संसारमा आज

सलाईको काँटी जस्तै, यो अभागी जल्न थाल्यो

मेरो जीवन तिम्रो सिउँदो, कुन पापीले रंगाईहाल्यो
कुन पापीले रंगाईहाल्यो, कुन पापीले रंगाईहाल्यो, कुन पापीले रंगाईहाल्यो

स्वोर: दिपक खरेल
संगीत: शम्भुजीत बास्कोटा
यल्बम: पर्खी बसे