टाढा टाढा जानु छ साथी, एक फेर हाँसीदेऊ
छुटी सकेको मायालाई साथी, एक फेर गाँसीदेऊ

टाढा टाढा जानु छ साथी, एक फेर हाँसीदेऊ
छुटी सकेको मायालाई साथी, एक फेर गाँसीदेऊ

यो फूलबारी ओझडिएर केहि छिन् बसेथ्यौ
यो फूलबारी ओझडिएर केहि छिन् बसेथ्यौ

बहानै सही, आँखामा आँशु लिएर रोएथ्यौ, लिएर रोएथ्यौ
टाढा टाढा जानु छ साथी,

कहिँ गएर अल्मलिएर, भुलेर बसौला
कहिँ गएर अल्मलिएर, भुलेर बसौला

कहिले काही सम्झना आए रोएर टारौला, रोएर टारौला

टाढा टाढा जानु छ साथी, एक फेर हाँसीदेऊ
छुटी सकेको मायालाई साथी, एक फेर गाँसीदेऊ

टाढा टाढा जानु छ साथी,

स्वोर: बच्चु कैलाश
शब्द: बच्चु कैलाश
संगीत: बच्चु कैलाश