कष्ट हारिणी, दिर्गरुपिणी, माता लक्ष्मी, नारायणी
कष्ट हारिणी, दिर्गरुपिणी, माता लक्ष्मी, नारायणी

दियो बाली साँझको, फूल सजाई, पुजाको
दियो बाली साँझको, फूल सजाई, पुजाको

माता लक्ष्मी, बसिदेउ आज, घर संसार, सानो हाम्रो
दियो बाली साँझको, फूल सजाई पुजाको

सरस्वती भए विद्या देऊ, दुर्गा भए रक्षा गरिदेऊ
अशान्तिको कालो रातमा, प्रकाश शान्तिको छरीदेऊ
हो अशान्तिको कालो रातमा, प्रकाश शान्तिको छरीदेऊ

दियो बाली साँझको, फूल सजाई पुजाको
माता लक्ष्मी, बसिदेउ आज, घर संसार, सानो हाम्रो

दियो बाली साँझको, फूल सजाई पुजाको

कष्ट हारिणी, दिर्गरुपिणी, माता लक्ष्मी, नारायणी
कष्ट हारिणी, दिर्गरुपिणी, माता लक्ष्मी, नारायणी

नश्वर शरीर चोला मान्छेको, बुझ्दैन भेउ, जन्म मरणको
जन्मनु परे संसारमा फेरी, संगै जन्मु, यही वर देऊ
हो जन्मनु परे संसारमा फेरी, संगै जन्मु, यही वर देऊ

दियो बाली साँझको, फूल सजाई पुजाको
माता लक्ष्मी, बसिदेउ आज, घर संसार, सानो हाम्रो

दियो बाली साँझको, फूल सजाई पुजाको

कष्ट हारिणी, दिर्गरुपिणी, माता लक्ष्मी, नारायणी
कष्ट हारिणी, दिर्गरुपिणी, माता लक्ष्मी, नारायणी

कष्ट हारिणी, दिर्गरुपिणी, माता लक्ष्मी, नारायणी
कष्ट हारिणी, दिर्गरुपिणी, माता लक्ष्मी, नारायणी

फिल्म: चिनो (निर्देशक: तुलसी घिमिरे)
स्वोर: आशा भोस्ले
संगीत: रञ्‍जित गजमेर