भैलिनी भैलिनी, भैलिनी भैलिनी
हरियो गोभरले लिपेको, लक्ष्मी पुजा गरेको
हे औंसीबारो, गाई तिहारो भैलो, हे औंसीबारो, गाई तिहारो भैलो

तिहारै आयो लौ झिलिमिली, तिहारै आयो लौ झिलिमिली
ए सुन हजुर भैलिनी आएम आँगन, ए सुन हजुर भैलिनी आएम आँगन

मनको आँखा, उघारी हेर, मनको आँखा, उघारी हेर,
ए सुन हजुर लक्ष्मी आईन आँगन, ए सुन हजुर लक्ष्मी आईन आँगन

तिहारै आयो लौ झिलिमिली, तिहारै आयो लौ झिलिमिली
ए सुन हजुर भैलिनी आएम आँगन, ए सुन हजुर भैलिनी आएम आँगन

मेरो हजुर नजाऊ लाहुर, नेपालमा पाईन्छ जागिर, नेपालमा पाईन्छ जागिर

झ्यालैमा बत्ति, दैलोमा बत्ति,
झ्यालैमा बत्ति, दैलोमा बत्ति

ए सुन हजुर, जोर बत्ति पालैमा
ए सुन हजुर, जोर बत्ति पालैमा

लक्षिन पसुन यो घर भित्र, लक्षिन पसुन यो घर भित्र
ए सुन हजुर लौ नयाँ सालैमा, ए सुन हजुर लौ नयाँ सालैमा

टाढाका हामी धाएर आयौ, हाम्रो त घर हो गैरी गाँउ
मनका धनी रैनछन् यहा, हिड है सङ्घी फर्की जाऊ, हिड है सङ्घी फर्की जाऊ

भैलिनी भैलिनी, भैलिनी भैलिनी

तिहारै आयो लौ झिलिमिली, तिहारै आयो लौ झिलिमिली
ए सुन हजुर भैलिनी आएम आँगन, ए सुन हजुर भैलिनी आएम आँगन

मनको आँखा उघारी हेर, मनको आँखा उघारी हेर,
ए सुन हजुर लक्ष्मी आईन आँगन, ए सुन हजुर लक्ष्मी आईन आँगन
ए सुन हजुर लक्ष्मी आईन आँगन, ए सुन हजुर लक्ष्मी आईन आँगन

ए सुन हजुर लक्ष्मी आईन आँगन, ए सुन हजुर लक्ष्मी आईन आँगन
ए सुन हजुर लक्ष्मी आईन आँगन, ए सुन हजुर लक्ष्मी आईन आँगन

ए सुन हजुर लक्ष्मी आईन आँगन, ए सुन हजुर लक्ष्मी आईन आँगन