मनका सबै आशाहरुलाई, चुपचाप राख्दै
आफुलाई बाधेर राखेको थियौ

संसारका रंगहरुलाई मनको, कुन कुनामा लुकाएको थियौ

तर आज धेरै पछि, खुशीले हाँसेको देखे, फेरी तिमी बाचेको देखे
त्येसैले, तिमीलाई हेर्दै मुस्कुराए, मुस्कुराए मुस्कुराए, मुस्कुराए

अरुलाई सधै अघि राखेर, आफुलाई बिर्सिदिएको थियौ
सबैलाई आफ्नो साथ दिएता पनि, आफुलाई किन एक्लै छाडीदियौ

तर आज धेरै पछि, खुशीले हाँसेको देखे, फेरी तिमी बाचेको देखे
त्येसैले, तिमीलाई हेर्दै मुस्कुराए, मुस्कुराए मुस्कुराए, मुस्कुराए

हामी गीत कुनै कोरौला, धुन कुनै बाधौला
सुर हराउन अघि हामी गीतमा खोजौला, धुनमा भेटौला, जाम बन्द अघि

तर आज धेरै पछि, खुशीले हाँसेको देखे, फेरी तिमी बाचेको देखे
त्येसैले, तिमीलाई हेर्दै मुस्कुराए, मुस्कुराए मुस्कुराए, मुस्कुराए

मुस्कुराए मुस्कुराए, मुस्कुराए

आस्था तामाङ मास्के
एल्बम: सबै ठिकै हुन्छ

Audio @SoundCloud