लुकु लुकु लग्यो मलाई, बादलुको त्यो कालो केसमा
नाँचु नाँचु लग्यो मलाई, पिरतीको रंगीन देशमा

लुकु लुकु लग्यो मलाई, बादलुको त्यो कालो केसमा
नाँचु नाँचु लग्यो मलाई, पिरतीको रंगीन देशमा

सेतो पाना चोखो मन, डुबाईमा छ तिम्रै गीत
सेतो पाना चोखो मन, डुबाईमा छ तिम्रै गीत

निलो आकाश निलो खोला, निलो आकाश निलो खोला
जताततै तिम्रै गीत

झुमु झुमु लग्यो मलाई, सुबास जस्तो हाम्रो मिलनमा
नाँचु नाँचु लग्यो मलाई, पिरतीको रंगीन देशमा

फूल भरी तिम्रो सुबास, मौसम भरी तिम्रो सुबास
फूल भरी तिम्रो सुबास, मौसम भरी तिम्रो सुबास

तनमा छायो मनमा छायो, तनमा छायो मनमा छायो
न्यानो न्यानो तिम्रै श्वास

चुमु चुमु लग्यो मलाई कुसुम जस्तो तिम्रो बदनमा
नाँचु नाँचु लग्यो मलाई, पिरतीको रंगीन देशमा

तिम्रो आँखा तिम्रो अधर, लाग्छ मलाई मेरो नै हो
तिम्रो आँखा तिम्रो अधर, लाग्छ मलाई मेरो नै हो

मेरो आँखा मात्र किन, मेरो आँखा मात्र किन
सारा जीवन तिम्रै हो

डुबु डुबु लग्यो मलाई, सागर जस्तो तिम्रो नयनमा
नाँचु नाँचु लग्यो मलाई, पिरतीको रंगीन देशमा

लुकु लुकु लग्यो मलाई, बादलुको त्यो कालो केसमा
नाँचु नाँचु लग्यो मलाई, पिरतीको रंगीन देशमा

बादलुको त्यो कालो केसमा, पिरतीको रंगीन देशमा

स्वोर: नारायण गोपाल, तारा देवी
फिल्म: सिन्दूर