फूल्न जानिन म, झुल्न जानिन
हाँसो आयो कता कता, हाँस्न पाईन
रुन आयो सधै सधै, रुन जानिन

फूल्न जानिन

मेरो एक सार छ, हृदयको भार
अर्को मेरो सार छ, जीवनको भार

मेरो एक सार छ, हृदयको भार
अर्को मेरो सार छ, जीवनको भार

दोबाटोमा एउटा बाटो रोज्न सकिन
तर हिड्नै पर्ने मैले बस्न सकिन

फूल्न जानिन

अध्यारोमा चन्द्र तारा, तोड्न सकिन
खोज्दै गाँस्दै मैले माया, लाउन सकिन

अध्यारोमा चन्द्र तारा, तोड्न सकिन
खोज्दै गाँस्दै मैले माया, लाउन सकिन

म बदलिएर गुनासोलाई, फेर्न सकिन
झर्ने फूल हेरी मन, थाम्न सकिन

फूल्न जानिन म, झुल्न जानिन
हाँसो आयो कता कता, हाँस्न पाईन
रुन आयो सधै सधै, रुन जानिन

फूल्न जानिन

स्वोर: फत्तेमान राजभण्डारी
शब्द: अम्बर गुरुङ
संगीत: अम्बर गुरुङ

Video @ Paleti Youtube