एक फूल झरेर के भो, एक फूल झरेर के भो
जब साथ बहार आउँछ
यौवन रही रहे त, धेरैको प्यार आउँछ
धेरैको प्यार आउँछ

एक फूल झरेर के भो

मधहोशको लागी केवल, मदिराकै के जरुरत
मधहोशको लागी केवल, मदिराकै के जरुरत

यो रात जगमगाउन, ताराकै के जरुरत
यो रात जगमगाउन, ताराकै के जरुरत

मैले उज्यालो चाहे, मैले उज्यालो चाहे
चन्द्रै हजार आउँछ
यौवन रही रहे त, धेरैको प्यार आउँछ
धेरैको प्यार आउँछ

एक फूल झरेर के भो

फुर्सद भएन कहिलै, रुनलाई फूल झर्दा
फुर्सद भएन कहिलै, रुनलाई फूल झर्दा

आँशु बनेन पानी, दुई आँखाबाट गिर्दा
आँशु बनेन पानी, दुई आँखाबाट गिर्दा

जीवनमा प्रितको हलचल, जीवनमा प्रितको हलचल
सय बार बार आउँछ
यौवन रही रहे त, धेरैको प्यार आउँछ
धेरैको प्यार आउँछ

एक फूल झरेर के भो, एक फूल झरेर के भो
जब साथ बहार आउँछ
यौवन रही रहे त, धेरैको प्यार आउँछ
धेरैको प्यार आउँछ

एक फूल झरेर के भो

स्वोर: तारा देवी
संगीत: शिव शंकर
शब्द: राममान (तृषित)

भिडियो: पलेटी – नेपालय
स्वोर: मीना निरौला