तिमीलाई आकाशको जुन भनेर, टाढा हुन चाहन्न म
मलाई बिपना भए पुग्छ, सपनामा भुल्न चाहन्न म

तिमीलाई आकाशको जुन भनेर, टाढा हुन चाहन्न म
मलाई बिपना भए पुग्छ, सपनामा भुल्न चाहन्न म

तिमीलाई आकाशको जुन भनेर

दुई रंगको मधुर संगम, तिम्रो र मेरो मिलन
दुई रंगको मधुर संगम, तिम्रो र मेरो मिलन

अस्तित्व बेग्ला बेग्लै, आकार एउटै छ हरदम

तिमीलाई फूलको सुवास भएर, बहकिदो देख्न चाहन्न म
मलाई अनुराग भए पुग्छ, अस्मिता लुट्न चाहन्न म

तिमीलाई आकाशको जुन भनेर

दुई दिलमा उन्मुक्त धड्कन, आँखामा प्रितिको किरण
दुई दिलमा उन्मुक्त धड्कन, आँखामा प्रितिको किरण

मुर्क्षना बेग्ला बेग्लै, आखीर एउटै छ सरगम
तिमीलाई स्वोर्गकी परी भनेर, कल्पनामा डुब्न चाहन्न म
मलाई न्यानो स्पर्श देऊ, तिमी मै अनुवाद भईदिन्छु म

तिमीलाई आकाशको जुन भनेर, टाढा हुन चाहन्न म
मलाई बिपना भए पुग्छ, सपनामा भुल्न चाहन्न म

तिमीलाई आकाशको जुन भनेर

स्वोर: आभाष
संगीत: आभाष
शब्द: आभाष

भिडियो: पलेटी-नेपालय
स्वोर: आभाश