खहरे खोलो, तिम्रो र मेरो बलौटे रोदन
नरूम है कान्छी छुट्टिए पनि, हुन्छ है मिलन

खहरे खोलो, तिम्रो र मेरो बलौटे रोदन
नरूम है कान्छी छुट्टिए पनि, हुन्छ है मिलन

बेसारे बादल, तिम्रो र मेरो गोधुली दोमन
पर्ख है कान्छी आउछु है फर्की, प्रितिकी भरण

बेसारे बादल, तिम्रो र मेरो गोधुली दोमन
पर्ख है कान्छी आउछु है फर्की, प्रितिकी भरण

चैतको हुरी तिम्रो र मेरो उडेको यो मन
पकडम है कान्छी हत्केला तिम्रो, हुरी को धुरीमा

चैतको हुरी तिम्रो र मेरो उडेको यो मन
पकडम है कान्छी हत्केला तिम्रो, हुरी को धुरीमा

पानीको छाल, तिम्रो र मेरो माझीको सपना
तैरेर कान्छी पुगौ है हामी, त्यो पारी बगर

पानीको छाल, तिम्रो र मेरो माझीको सपना
तैरेर कान्छी पुगौ है हामी, त्यो पारी बगर

खहरे खोलो, तिम्रो र मेरो बलौटे रोदन
नरूम है कान्छी छुट्टिए पनि, हुन्छ है मिलन

बलौटे रोदन, गोधुली दोमन, उडेको यो मन
माझीको सपना, हुन्छ है मिलन,
प्रितिकी भरण, हुरी को धुरीमा, त्यो पारी बगर

Music Band: बाजा

Audio @Youtube