हो हो हो हो। … हो हो हो हो। … हो हो हो हो। …
हा हा हा हा। …. हा हा हा हा। …. हा हा हा हा। ….

तिमीलाई अचेल कहाँ भेटुँ, पहरामा भेटुँ या छहरामा भेटुँ
तिमीलाई अचेल कहाँ भेटुँ, पहरामा भेटुँ या छहरामा भेटुँ

ती दिल हर्ने त्यो फूलको लहरामा भेटुँ
तिमीलाई अचेल कहाँ भेटुँ

नभेटु कतै यो मनमा हलचल, नदेखुँ कतै निँदमा खलबल
नभेटु कतै यो मनमा हलचल, नदेखुँ कतै निँदमा खलबल

दुबैको तिर्खा कहाँनिर मेटुँ, अघाउन्जेल हेर्न दोबाटोमा भेटुँ
तिमीलाई अचेल कहाँ भेटुँ

अधरमा फूल्ने, गीत हौ तिमी, नजरमा फूल्ने, प्रित हौ तिमी
अधरमा फूल्ने, गीत हौ तिमी, नजरमा फूल्ने, प्रित हौ तिमी

तिमीलाई मिठो धुनमा सुनुँ, तिमीलाई उजेलो जुनमा देखुँ

तिमीलाई अचेल कहाँ भेटुँ, पहरामा भेटुँ या छहरामा भेटुँ
तिमीलाई अचेल कहाँ भेटुँ, पहरामा भेटुँ या छहरामा भेटुँ

ती दिल हर्ने त्यो फूलको लहरामा भेटुँ
तिमीलाई अचेल कहाँ भेटुँ

स्वोर: प्रेमधोज प्रधान

Video @Youtube