हुदैन केहि भाग्य यहाँ
यो जीवन, तिम्रै नै गीत हो

जीत्न सके तिमीले डरलाई
यो संसार, तिम्रै नै जीत हो

भोली छ मरि जानु, छैन केहि लानु
यो जिन्दगी, धेरै छोटो छ

भोली छ मरि जानु, छैन केहि लानु

त्यागीदेउ तिम्रा डरलाई
गर विश्वास आफैलाई, तिमी आफैलाई

धेरैले भन्ने छन्, सक्दैनौ तिमी
नसुन्नु, ति कुराहरु, कहेल्यै

आँट गरे पाईन्छ, चिताए सरि
विश्वास त्यो राखनु, जहिल्यै

भोली छ मरि जानु, छैन केहि लानु
यो जिन्दगी, धेरै छोटो छ

भोली छ मरि जानु छैन केहि लानु

त्यागीदेउ तिम्रो डरलाई
गर विश्वास आफैलाई, तिमी आफैलाई

तिमी आफैलाई, तिमी आफैलाई,
तिमी आफैलाई, तिमी आफैलाई, तिमी आफैलाई

पल पल गर्दै समय, भाग्दै छ
सुन मनले के यो, माग्दैछ

हुदैन केहि सपना ठुला
केवल आँट चाहिन्छ

हुदैन केहि भाग्य यहाँ
यो जीवन, तिम्रै नै गीत हो

जीत्न सके तिमीले डरलाई
यो संसार, तिम्रै नै जीत हो

भोली छ मरि जानु, छैन केहि लानु
यो जिन्दगी, धेरै छोटो छ

भोली छ मरि जानु, छैन केहि लानु

त्यागीदेउ तिम्रा डरलाई
गर विश्वास आफैलाई, तिमी आफैलाई

तिमी आफैलाई, तिमी आफैलाई,
तिमी आफैलाई, तिमी आफैलाई, तिमी आफैलाई

स्वोर, शब्द अनि संगीत: समृद्धि राई