हे हे, हा हा

दुई पाते सुइरो कोपिला, आज
अहिले अब, फूल भयो

दुई पाते सुइरो, दुई हात तिम्रो
जिन्दगीको सार हो

दुई पाते सुइरो कोपिला, आज
अहिले अब, फूल भयो

दुई पाते सुइरो, दुई हात तिम्रो
जिन्दगीको सार हो

जिन्दगीको हरपलमा, जस्तो तिम्रो मायाँ
चैतको हावामा, जस्तो तिम्रो छायाँ

जिन्दगीको हरपलमा, जस्तो तिम्रो मायाँ
चैतको हावामा, जस्तो तिम्रो छायाँ

हे हे, हा हा
हा हा हा हा,
ला ला ला ला,

दुई पाते सुइरो कोपिला, आज
अहिले अब, फूल भयो

एक दिन उसले, देखेको यो सपना
साकार भई आयो, आज मेरो आँखामा

एक दिन उसले, देखेको यो सपना
साकार भई आयो, आज मेरो आँखामा

ला ला ला ला
ला ला ला ला
हा हा हा हा

दुई पाते सुइरो, दुई हात तिम्रो
जिन्दगीको सार हो

जिन्दगानी दुई दिने, घाँम छायाँ जस्तो
बिझाईरहने मायामा, सम्झना जस्तो

जिन्दगानी दुई दिने, घाँम छायाँ जस्तो
बिझाईरहने मायामा, सम्झना जस्तो
सम्झना जस्तो,सम्झना जस्तो

ला ला ला ला
हो हो हो हो

दुई पाते सुइरो, दुई हात तिम्रो
जिन्दगीको सार हो

दुई पाते सुइरो कोपिला, आज
अहिले अब, फूल भयो

जिन्दगीको सार हो
अहिले अब, फूल भयो

ला ला ला ला, ला ला ला
हो हो हो हो , हो हो

स्वोर: उदित नारायण झा, दीपा झा
संगीत: रन्जीत गजमेर
फिल्म: सम्झना (भुवन के.सी., तृप्ति नाडकर)

Video @Youtube