सम्झनाको लहर, आयो आज सरर,
सम्झनामै लाग्छ रमाइलो
सम्झनामै लाग्छ रमाइलो

बितिसक्यो धेरै रात, दिन गन्दै आत्तिसके
धेरै छैन अब भनि, आफ्नो मनलाई ढाटी रहें

सम्झनाले मारीसक्यो है, तर
सम्झनामै लाग्छ रमाइलो

सम्झनाले मारीसक्यो है, तर
सम्झनामै लाग्छ रमाइलो

बा बितेको खबर मैले, पाएँ है एक बिहानी
बचेका यादहरुले, भिजिसक्यो है सिरानी

सम्झना नै मात्र छ बाँकी, तर
सम्झनामै लाग्छ रमाइलो

सम्झना नै मात्र छ बाँकी, तर
सम्झनामै लाग्छ रमाइलो

सम्झनाको लहर, आयो आज सरर,
सम्झनामै लाग्छ रमाइलो
सम्झनामै लाग्छ रमाइलो,

सम्झनामै लाग्छ रमाइलो, तर
सम्झनामै लाग्छ रमाइलो,
सम्झनामै लाग्छ रमाइलो

सम्झनामै लाग्छ रमाइलो,
सम्झनामै लाग्छ रमाइलो,
सम्झनामै लाग्छ रमाइलो

Music Band: उल्टो पुल्टो (Ulto-Pulto)

Audio @SoundCloud