माया मेरी साँझ बनी, डोली चडी आउछिन
माया मेरी साँझ बनी, डोली चडी आउछिन

एकान्तमा परेलीमा, लुकेर निदाउछिन
लुकेर निदाउछिन

माया मेरी साँझ बनी, डोली चडी आउछिन

रातभरी हराउछु, डुली सपनीमा
बोलाउछिन सित भई, हाँस्दै बिपनीमा

रातभरी हराउछु, डुली सपनीमा
बोलाउछिन सित भई, हाँस्दै बिपनीमा
हाँस्दै बिपनीमा

दिनभरी छाँया बनी, अघिपछि हुन्छिन
एकान्तमा परेलीमा, लुकेर निदाउछिन
लुकेर निदाउछिन

माया मेरी साँझ बनी, डोली चडी आउछिन

फेरी उही गोधुलीमा, भेट हाम्रो हुन्छ
युग युग सम्म हाम्रो, प्रिती दोहोरिन्छ

फेरी उही गोधुलीमा, भेट हाम्रो हुन्छ
युग युग सम्म हाम्रो, प्रिती दोहोरिन्छ
प्रिती दोहोरिन्छ

यसरीनै माया मेरी सधै मुस्काउछिन
एकान्तमा परेलीमा, लुकेर निदाउछिन
लुकेर निदाउछिन

माया मेरी साँझ बनी, डोली चडी आउछिन

स्वर: भजन सिरोमणी, भक्तराज आचार्य
Audio @SoundCloud