तिम्रो हर प्रश्नको जवाफ,
मेरो चिठ्ठीहरुमा खोज्नु

तिम्रो हर प्रश्नको जवाफ,
मेरो चिठ्ठीहरुमा खोज्नु

यदि चित्त तिमीलाई, बुझ्दैन भने
यदि चित्त तिमीलाई, बुझ्दैन भने
मेरो सामुन्ने आएर सोध्नु

तिम्रो हर प्रश्नको जवाफ,
मेरो चिठ्ठीहरुमा खोज्नु

भूल होइन जस्तो लाग्ला,
भूल गर्नेहरुलाई

भूल होइन जस्तो लाग्ला,
भूल गर्नेहरुलाई

तर खेलेर छोड्यौ, तिमीले किन
तर खेलेर छोड्यौ, तिमीले किन
मेरो बेसहारा जीवनलाई

तिम्रो हर प्रश्नको जवाफ,
मेरो चिठ्ठीहरुमा खोज्नु

स्वोर: दिपक खरेल
Audio @SoundCloud