बोलीरहे एकान्तमा, तिम्रो तस्विरलाई हेरेर
यो हावालाई, सोधी हेर न

मन भुलाए आकाशैमा, तिम्रो रुपलाई कोरेर
यो धर्तीलाई, सोधी हेर न

मन गुनगुनाउछ गुनगुनाउछ, गुनगुनाउन देऊ
तिम्रो त्यो सुरैमा

झन, झन् रमाउछ, झन् रमाउछ, झन् रमाउन देऊ
हरेक पलमा

के यो माया हो, हो हो हो
के यो माया हो, हो हो हो

टोलाईरहे हरेक चोटि, तिम्रो आँखामा डुबेर
हराईरहे तिम्रो सोचमा

उडिरहे तिमीलाई सम्झी, बादल पारीको देशमा
यो मुटुलाई, सोधी हेर न

मन गुनगुनाउछ गुनगुनाउछ, गुनगुनाउन देऊ
तिम्रो त्यो सुरैमा

झन, झन् रमाउछ, झन् रमाउछ, झन् रमाउन देऊ
हरेक पलमा

के यो माया हो, हो हो हो
के यो माया हो, हो हो हो

के यो माया हो, हो हो हो

के यो माया हो, हो हो हो
के यो माया हो, हो हो हो

के यो माया हो, हो हो हो
के यो माया हो, हो हो हो

के यो माया हो, हो हो हो

फिल्म: Jerryy
संगीत: नरेन लिम्बु
शब्द अनि स्वोर: Hercules Basnet

Video @Youtube (OSR Digital)