तिमीलाई देखेर, आँखा त्येही छोडी हिंडे म
तिमीलाई देखेर, आँखा त्येही छोडी हिंडे म

त्येही छोडी हिंडे म , त्येही छोडी हिंडे म
तिमीलाई देखेर, आँखा त्येही छोडी हिंडे म

बाटो सुनसान भैसकेको थियो,
बाटो सुनसान भैसकेको थियो

जुन बिलाएर गैसकेको थियो,
जुन बिलाएर गैसकेको थियो

बिस्तारै हिडेको, कोही साथमा
तिमीलाई देखेर, पाइला त्येही छोडी हिंडे म

त्येही छोडी हिंडे म , त्येही छोडी हिंडे म
तिमीलाई देखेर, आँखा त्येही छोडी हिंडे म

बोलाऊ, बोलाउन हुँदैनथ्यो,
बोलाऊ, बोलाउन हुँदैनथ्यो

भुलु भने यो मनले दिदैनथ्यो
भुलु भने यो मनले दिदैनथ्यो

भैंचालो चलाई एक्लो रातमा

तिमीलाई देखेर मुटु, त्येही छोडी हिंडे म
त्येही छोडी हिंडे म , त्येही छोडी हिंडे म

तिमीलाई देखेर, आँखा त्येही छोडी हिंडे म
तिमीलाई देखेर, आँखा त्येही छोडी हिंडे म

त्येही छोडी हिंडे म, त्येही छोडी हिंडे म
त्येही छोडी हिंडे म, त्येही छोडी हिंडे म

तिमीलाई देखेर पाइला त्येही छोडी हिंडे म

स्वोर: उदीत नारायण झा
शब्द: कृष्ण प्रसाद पराजुली
संगीत: नातीकाजी