हो हो रि, हो हो
हो हो रि, हो हो

हो हो रि, हो
हो हो रि, हो

पैसा होइन, पासो छ, परदेशमा
पैसा होइन, पासो छ, परदेशमा

बोलाउदैछन् आफन्तले, स्वदेशमा

पन्छी फर्केर, स्वदेश आऊ
शान्तिको गुँड सानो, देशमै बनाऊ

धनै त हो, भाग्यमा भए, जत्ति नै मिल्छ
पौरख गरे, शान्ति बैभव, देशमै फुल्छ

हो हो

धनै त हो, भाग्यमा भए, जत्ति नै मिल्छ
पौरख गरे, शान्ति बैभव, देशमै फुल्छ

निदार हुन्छ, चाडवाड, टिका हुन्न
थाकेसी, निदाउने त्यो, काखै हुन्न

पन्छी फर्केर, स्वदेश आऊ
शान्तिको गुँड सानो, देशमै बनाऊ

हातको मैलो, सुनको थैलो, के गर्नु धनले
साग र सिस्नु, खाएको बेश, आनन्दी मनले

हातको मैलो, सुनको थैलो, के गर्नु धनले
साग र सिस्नु, खाएको बेश, आनन्दी मनले

देख्छन खुशी, तस्बिरमा, मनमा हुन्न
एकान्तमा नरोएको, दिनै हुन्न

फर्केर आऊ पन्छी, फर्केर आऊ
शान्तिको गुँड सानो, देशमै बनाऊ

पन्छी फर्केर, स्वदेश आऊ
शान्तिको गुँड सानो, देशमै बनाऊ

पन्छी फर्केर, स्वदेश आऊ
शान्तिको गुँड सानो, देशमै बनाऊ

पन्छी फर्केर, स्वदेश आऊ

स्वोर: पुष्पन प्रधान
शब्द अनि संगीत: पुष्पन प्रधान (लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा: मुनामदन)

Video @Youtube Krippa Unplugged