धिन ता ना दे रे, ना धिन ता ना
ता ना दे रे, ना रे दा ना
ता ना दे रे, ना रे दा ना
धिन ता दे रे ना

धिन ता ना दे रे, ना धिन ता ना
ता ना दे रे, ना रे दा ना
ता ना दे रे, ना रे दा ना
धिन ता दे रे ना

अधरमा माया, बोलीमा माया
हेराईमा हुन्छ, माया

जतिसुकै लुकाए पनि, बोलीदिन्छ आफै माया
बोलीदिन्छ आफै माया

धिन ता ना दे रे, ना धिन ता ना
ता ना दे रे, ना रे दा ना
ता ना दे रे, ना रे दा ना
धिन ता दे रे ना

धिन ता ना दे रे, ना धिन ता ना
ता ना दे रे, ना रे दा ना
ता ना दे रे, ना रे दा ना
धिन ता दे रे ना

धिन ता ना दे रे, ना धिन ता ना
ता ना दे रे, ना रे दा ना
ता ना दे रे, ना रे दा ना
धिन ता दे रे ना

तारिफ मात्र गरौँ लाग्छ, बैगुन कहिँ भेटिदैन
आँखाभरी माया मात्र, खोट कहिँ देखिदैन

हो हो हो,
तारिफ मात्र गरौँ लाग्छ, बैगुन कहिँ भेटिदैन
आँखाभरी माया मात्र, खोट कहिँ देखिदैन

रिसाईमा माया, घुर्काइमा माया,
हेराईमा माया, जिस्काईमा माया

अधरमा माया, बोलीमा माया
हेराईमा हुन्छ, माया

जतिसुकै लुकाए पनि, बोलीदिन्छ आफै माया
बोलीदिन्छ आफै माया

एकैछिन् ओझेल हुँदा, आँखाले खोजीरहन्छ
कहाँ होला, कस्तो होला, मनले सोधीरहन्छ

हो हो हो,
एकैछिन् ओझेल हुँदा, आँखाले खोजीरहन्छ
कहाँ होला, कस्तो होला, मनले सोधीरहन्छ

रिसाईमा माया, घुर्काइमा माया,
हेराईमा माया, जिस्काईमा माया

अधरमा माया, बोलीमा माया
हेराईमा हुन्छ, माया

जतिसुकै लुकाए पनि, बोलीदिन्छ आफै माया
बोलीदिन्छ आफै माया
हो, बोलीदिन्छ आफै माया

धिन ता ना दे रे, ना धिन ता ना
ता ना दे रे, ना रे दा ना
ता ना दे रे, ना रे दा ना

धिन ता दे रे ना, दे रे
धिन ता दे रे ना, दे रे

धिन ता दे रे ना, दे रे
धिन ता दे रे ना

शब्द: सीता सिटौला
स्वोर अनि संगीत: पुष्पन प्रधान

Video: Youtube at Kripa Unplugged