म मौनतामा अल्झिरहेको एउटा जीवन
म मौनतामा अल्झिरहेको एउटा जीवन

कहाँ जाने, कसलाई सोध्ने, कसलाई खोज्ने
कहाँ जाने, कसलाई सोध्ने, कसलाई खोज्ने

म मौनतामा अल्झिरहेको एउटा जीवन

यसरी नै सारा जीवन, अन्धकारमा बित्ने हो कि
यसरी नै सारा जीवन, अन्धकारमा बित्ने हो कि

माया माया भन्दा भन्दै, जिन्दगी नै मेरो बित्ने हो कि

म आशैआशमा अल्झिरहेको, एउटा जीवन
म मौनतामा अल्झिरहेको, एउटा जीवन

यसरी नै सारा बेथा, सुन्यतामा गुम्ने हो कि
यसरी नै सारा बेथा, सुन्यतामा गुम्ने हो कि

माया माया भन्दा भन्दै, यौवन मेरो यहाँ बित्ने हो कि
म प्रतिक्षामा अल्झिरहेको एउटा जीवन

म मौनतामा अल्झिरहेको एउटा जीवन

कहाँ जाने, कसलाई सोध्ने, कसलाई खोज्ने
कहाँ जाने, कसलाई सोध्ने, कसलाई खोज्ने

म मौनतामा अल्झिरहेको एउटा जीवन
म मौनतामा अल्झिरहेको एउटा जीवन

स्वर: ओम बिक्रम बिष्ट
शब्द: अल्वर्ट सुब्बा
संगीत: रवर्ट सुब्बा