यो जिन्दगीको के कुरा
यो सपना हो र, के कुरा

तिम्रो रुपको पनि, के कुरा
मेरो गीतको पनि, के कुरा

यो जिन्दगीको के कुरा
यो सपना हो र, के कुरा

तिम्रो रुपको पनि, के कुरा
मेरो गीतको पनि, के कुरा

यो जिन्दगीको के कुरा

कस्तो हो यो बेदना, गीत हो कि, समबेदना
कस्तो हो यो बेदना, गीत हो कि, समबेदना

जे भयो जे, जे सुकै भयो
कुन तीरको यो साधना

यो जिन्दगीको के कुरा
यो सपना हो र, के कुरा

तिम्रो रुपको पनि, के कुरा
मेरो गीतको पनि, के कुरा

यो जिन्दगीको के कुरा

के भयो यो जिन्दगी, कहाँ बाँच्छ यो जिन्दगी
के भयो यो जिन्दगी, कहाँ बाँच्छ यो जिन्दगी

भन्न खोज्छु म के भनु, यो तिम्रो मेरो जिन्दगी

यो जिन्दगीको के कुरा
यो सपना हो र, के कुरा

तिम्रो रुपको पनि, के कुरा
मेरो गीतको पनि, के कुरा

यो जिन्दगीको के कुरा

स्व: राष्ट्र गाएक अम्बर गुरुङ (February 26, 1938 – June 7, 2016)
हार्दिक श्रद्धान्जली