फूलको थुंगा माथी मुटु,
फूलको थुंगा माथी मुटु, तिम्रै चरणमा

अब जिन्दगी जुनी जुनी, तिम्रै चरणमा

हो हो हो हो
फूलको थुंगा माथी मुटु,
फूलको थुंगा माथी मुटु, तिम्रै चरणमा

अब जिन्दगी जुनी जुनी, तिम्रै चरणमा

तिम्रै शासले चल्ने गर्छ, मेरो जिन्दगी
संसारमा अमर भन्नु, रैछ पिरती

हो हो हो हो
फूलको थुंगा माथी मुटु,
फूलको थुंगा माथी मुटु, तिम्रै चरणमा

अब जिन्दगी जुनी जुनी, तिम्रै चरणमा
अब जिन्दगी जुनी जुनी, तिम्रै चरणमा

हो हो हो हो, हो

देखे तिमीलाई, सोंचे तिमीलाई, मांगे तिमीलाई
देखे तिमीलाई, सोंचे तिमीलाई, मांगे तिमीलाई

फूलको महल छाती भित्र, राखे तिमीलाई

हो हो हो हो,
फूलको महल छाती भित्र, राखे तिमीलाई

सम्झे तिमीलाई, मांगे तिमीलाई, पूजे तिमीलाई
शास भरी, आश भरी, राखे तिमीलाई

फूलको थुंगा माथी मुटु,
फूलको थुंगा माथी मुटु, तिम्रै चरणमा

अब जिन्दगी जुनी जुनी, तिम्रै चरणमा
अब जिन्दगी जुनी जुनी, तिम्रै चरणमा

ढुंगा ढुंगा देवता लाग्छ, काँडा काँडा फूल
ढुंगा ढुंगा देवता लाग्छ, काँडा काँडा फूल

मनले राम्रो सोंचे पछि, कैले हुन्न भुल
हो हो हो हो,
मनले राम्रो सोंचे पछि, कैले हुन्न भुल

सहि दिने छाती मिलोस, माया गर्ने दिल
फुल्नलाई जिन्दगी छ, उचा राख्न शिर

फूलको थुंगा माथी मुटु,
फूलको थुंगा माथी मुटु, तिम्रै चरणमा

अब जिन्दगी जुनी जुनी, तिम्रै चरणमा
अब जिन्दगी जुनी जुनी, तिम्रै चरणमा

फूलको थुंगा माथी मुटु,
फूलको थुंगा माथी मुटु, तिम्रै चरणमा

अब जिन्दगी जुनी जुनी, तिम्रै चरणमा
अब जिन्दगी जुनी जुनी, तिम्रै चरणमा

अब जिन्दगी जुनी जुनी, तिम्रै चरणमा
अब जिन्दगी जुनी जुनी, तिम्रै चरणमा

अब जिन्दगी जुनी जुनी, तिम्रै चरणमा

शब्द: आनन्द अधिकारी
स्वर: कैलाश खेर, सुष्मा राना
संगीत: शिखर सन्तोष

Video @Youtube @Songsnepal