मागेर पाइन्न मायाँ, खोसेर पाइदैन
व्यापार होइन मायाँ, किनेर पाइदैन

मागेर पाइन्न मायाँ, खोसेर पाइदैन
व्यापार होइन मायाँ, किनेर पाइदैन

मागेर पाइन्न मायाँ

छ मिल्ने प्रयत्न जारी, अँध्यारो उज्यालोको
छ मिल्ने प्रयत्न जारी, उज्यालो अँध्यारोको

अनायास पाइन्छ माया, प्रयासले पाइदैन
व्यापार होइन मायाँ, खोसेर पाइदैन

मागेर पाइन्न मायाँ

लहरले छोएको हुन्न, गहिराइलाई कहेल्यै
लहरले छोएको हुन्न, गहिराइलाई कहेल्यै

स्पर्श बिनाको यस्तो, समर्पण पाइदैन
व्यापार होइन मायाँ, किनेर पाइदैन

मागेर पाइन्न मायाँ

हृदयसँग यो हृदयको, सम्झौता हो माया
हृदयसँग यो हृदयको, सम्झौता हो माया

जोडिए त तोडीदैन, जोडिए त तोडीदैन
जोडिए त तोडीदैन,

तोडीए त जोडिदैन

व्यापार होइन मायाँ, किनेर पाइदैन

मागेर पाइन्न मायाँ

मान या नमान, कर छैन कसैलाई
मान या नमान, कर छैन कसैलाई

लेखेको पाइन्छ रे, देखेको पाइदैन
व्यापार होइन मायाँ, किनेर पाइदैन

मागेर पाइन्न मायाँ, खोसेर पाइदैन
व्यापार होइन मायाँ, किनेर पाइदैन

मागेर पाइन्न मायाँ

स्वर, शब्द अनि सङ्गीत : भिम विराग
गजल
एल्बम: दुखेको मुटु

Video: @Youtube, Paleti Nepalaya