गोरी भन्दा मलाई त, काली मन पर्यो
गोरी भन्दा मलाई त
गोरी भन्दा मलाई त, काली मन पर्यो

अलि सोझी अलि अलि,
अलि अलि, जाली मन पर्यो
अलि सोझी अलि अलि, जाली मन पर्यो

गोरी भन्दा मलाई त

गा रे, गा रे, गा रे, सा मा गा, सा नि, सा रे
म रे नि ध, नि नि, सा ध म प
ग म प, म प ध, प ध नि, ध नि सा, नि सा रे
प म ग सा, प म ग सा, रे ग रे ग, म ग, म प
सा रे ग, रे ग म, ग म प

प्रसंसा नै किन खोज्नु, त्यति राम्री मान्छेसंग
प्रसंसा नै किन खोज्नु, त्यति राम्री मान्छेसंग

प्रसंसा नै किन खोज्नु, त्यति राम्री मान्छेसंग

रिसाएरै गरेको त्यो,
रिसाएरै गरेको त्यो, गाली मन पर्यो

अलि सोझी अलि अलि, जाली मन पर्यो
अलि सोझी अलि अलि, जाली मन पर्यो

गोरी भन्दा मलाई त

सबै जना फुल रोज्छन्, काँडा रोज्दैनन
सबै जना फुल रोज्छन्, काँडा रोज्दैनन

सबै जना फुल रोज्छन्, काँडा रोज्दैनन

मलाई भने फूल गोड्ने,
मलाई भने फूल गोड्ने, माली मन पर्यो

अलि सोझी अलि अलि, जाली मन पर्यो
अलि सोझी अलि अलि, जाली मन पर्यो

गोरी भन्दा मलाई त

कति सुहाएको हेर, कति सुहाएको
कति सुहाएको हेर, ओठ टोकी मस्किएको
कति सुहाएको हेर, ओठ टोकी मस्किएको

त्यसै सुन्दर ओठको झनै,
त्यसै सुन्दर ओठको झनै, लाली मन पर्यो

अलि सोझी अलि अलि, जाली मन पर्यो
अलि सोझी अलि अलि, जाली मन पर्यो

गोरी भन्दा मलाई त

सिन्दुर हाली अब उनलाई, आफ्नो बनाउनु छ मैले
सिन्दुर हाली अब उनलाई, आफ्नो बनाउनु छ मैले

सिन्दुर हाली अब उनलाई, आफ्नो बनाउनु छ मैले

त्यसैले त उनको सिउँदो,
त्यसैले त उनको सिउँदो, खाली मन पर्यो

अलि सोझी अलि अलि, जाली मन पर्यो
अलि सोझी अलि अलि अलि,
अलि अलि अलि, जाली मन पर्यो

गोरी भन्दा मलाई त

शब्द, संगीत अनि स्वर: सत्यराज आचार्य
यल्बम: मधुशाला

Video @Youtube, Bindabasini Music