तिमी भुलमा पर्यौ, म पनि झुक्किए
यो भेटघाटलाई, एक संगम भनि

नलागी कतै चोट, अब छुटौँ हामी
मिल्दैन यहाँ दस्तुर भनि

तिमी भुलमा पर्यौ, म पनि झुक्किए
यो भेटघाटलाई, एक संगम भनि

नलागी कतै चोट, अब छुटौँ हामी
मिल्दैन यहाँ दस्तुर भनि

प्यारो हुन्छ तेही, जहाँ सारो हुन्छ
भाग्यले मात्र, दिलदार मिल्छ

प्यारो हुन्छ तेही, जहाँ सारो हुन्छ
भाग्यले मात्र, दिलदार मिल्छ

हामी आवेशमा छौँ, धेरै नजिक न हौँ
जुड्दैन फुटेर मन यो भने

नलागी कतै चोट, अब छुटौँ हामी
मिल्दैन यहाँ दस्तुर भनि

तिमी भुलमा पर्यौ, म पनि झुक्किए
यो भेटघाटलाई, एक संगम भनि

नलागी कतै चोट, अब छुटौँ हामी
मिल्दैन यहाँ दस्तुर भनि

बेहोस त अलि, हामी दुबै नै छौँ
सम्हालेनौं भने, हामी दुई नै गिर्छौ

बेहोस त अलि, हामी दुबै नै छौँ
सम्हालेनौं भने, हामी दुई नै गिर्छौ

तिमी टाढीदैं जाऊ, हारिदैं म जान्छु
यही भेट बिषाद, कतै हुन्छ भने

नलागी कतै चोट, अब छुटौँ हामी
मिल्दैन यहाँ दस्तुर भनि

अम्बर गुरुङ्ग

Video Song: @Youtube, Amber Gurung – Topic