हो निर, हो निर,

निर जैले रिसाउनी, निर जैले रिसाउनी
निर कैले होला, मायाँसंग माया मिसाउनी

निर जैले रिसाउनी, निर जैले रिसाउनी
निर कैले होला, मायाँसंग माया मिसाउनी

मै हो फकाउनी, सधैँ मै हो फकाउनी
मै हो फकाउनी, सधैँ मै हो फकाउनी

आखम, मै रिसाउँदा, माया पिरेम कल्ले बचाउने

निर जैले रिसाउनी, निर जैले रिसाउनी
निर कैले होला, मायाँसंग माया मिसाउनी

निर जैले रिसाउनी, निर जैले रिसाउनी
निर कैले होला, मायाँसंग माया मिसाउनी

निर सेती बगर, निर सेती बगर
निर मन परेको, मायालुको मायाँ नमार

निर सेती बगर, निर सेती बगर
निर मन परेको, मायालुको मायाँ नमार

निर मायाँ नमार, निर मायाँ नमार
मायाँ नमार, निर मायाँ नमार

मनको भारी बोझ हुँदा, मै हो बिसाउनी

निर जैले रिसाउनी, निर जैले रिसाउनी
निर कैले होला मायाँसंग माया मिसाउनी

निर जैले रिसाउनी, निर जैले रिसाउनी
निर कैले होला मायाँसंग माया मिसाउनी

मै हो फकाउनी, सधैँ मै हो फकाउनी
मै हो फकाउनी, सधैँ मै हो फकाउनी

मै रिसाउँदा, के पो होला, मायाँ पिरती
निर मायाँ पिरती, निर मायाँ पिरती

निर चखेवाको जोडी जस्तो हाम्रो पिरती

निर जैले रिसाउनी, निर जैले रिसाउनी
निर कैले होला, मायाँसंग माया मिसाउनी

निर जैले रिसाउनी, निर जैले रिसाउनी
निर कैले होला, मायाँसंग माया मिसाउनी

हो निर, हो निर,
हो निर, हो निर,
हो निर

स्वर, शब्द अनि संगीत: काली प्रसाद बास्कोटा
फिल्म: पुरानो डुंगा

Lyrical Video @Youtube, Cinema Art Nepal