आँखीर मलाई झुक्काएर, आँखीर मलाई झुक्काएर
अर्कैसंग चली हजुर, मान्छे रैछे खलि

मायाँ गरे जस्तो मलाई गर्थी अलि अलि
सोझी साझी भन्ठानेको मान्छे रैछे खलि

आँखीर मलाई झुक्काएर, आँखीर मलाई झुक्काएर,
अर्कैसंग चली हजुर, मान्छे रैछे खलि हजुर,
अर्कैसंग चली

सिन्दुर छेकी, मेरो पोते छेकी
सिन्दुर छेकी, मेरो पोते छेकी

घाइते मनमा, मेरो आगो सेकी

सिन्दुर छेकी, मेरो पोते छेकी
घाइते मनमा, मेरो आगो सेकी

मेरै सामु, हाँसी हाँसी
मेरै सामु, हाँसी हाँसी

उसको आँगन टेकी त्यहाँ
खै के देखी देखी, जोवन उसकै नाउँमा लेखी

मायाँ गरे जस्तो मलाई, गर्थी अलि अलि
सोझी साझी भन्ठानेको, मान्छे रैछे खलि

आँखीर मलाई झुक्काएर, आँखीर मलाई झुक्काएर
अर्कैसंग चली हजुर, मान्छे रैछे खलि हजुर,
अर्कैसंग चली

आशै जलाई मेरो, बासै जलाई
हो, आशै जलाई मेरो, बासै जलाई

घरै जलाई मेरो बनै जलाई

आशै जलाई मेरो, बासै जलाई
घरै जलाई मेरो, बनै जलाई

आँखीर मेरो जिन्दगीमा
आँखीर मेरो जिन्दगीमा

हुरी बतास चलाई
सलाई जलाई आगो लगाई
मलाई मरे तुल्य बनाई

मायाँ गरे जस्तो मलाई, गर्थी अलि अलि
सोझी साझी भन्ठानेको, मान्छे रैछे खलि

आँखीर मलाई झुक्काएर, आँखीर मलाई झुक्काएर
अर्कैसंग चली हजुर, मान्छे रैछे खलि हजुर,
अर्कैसंग चली

स्वर: प्रकाश तिमिल्सिना
शब्द अनि संगीत: राजन राज सिवाकोटी

Video @Youtuen, Rebel Entertainment