हा… हा हा

आज भोली के भयो, के भयो
के भयो, के भयो

कसले कसले हो, स्वाट्ट यो मन छोयो

खान्न म त, लामपाते सुरती
लाउँ कि नलाउँ, जुग जाने पिरती

हा… सलल…

हा… हा हा
यो ज्यानको थाहा छैन, के गल्ती
थाहा छैन, के गल्ती
जुनी बित्छ हो, खोज्दैमा ओखती

खान्न म त, लामपाते सुरती
लाउँ कि नलाउँ, जुग जाने पिरती

हा… सलल…

हा… हा हा
सिर सिर बतासे चौतारी, बतासे चौतारी
अभागीको हो, हुन्न कोही औतारी

खान्न म त, लामपाते सुरती
लाउँ कि नलाउँ, जुग जाने पिरती

हा … सलल

हा …
पानको पात छातीमा धड्किन्छ, छातीमा धड्किन्छ
सिसा होइन हो, चरक्कै चर्किन्छ

खान्न म त, लामपाते सुरती
लाउँ कि नलाउँ, जुग जाने पिरती

हो.. खान्न म त, लामपाते सुरती
हो.. लाउँ कि नलाउँ, जुग जाने पिरती

हा ..
जुग जाने पिरती

हा ..
जुग जाने पिरती

नेपथ्य
अमृत गुरुङ

Audio @SoundCloud Nepathya